Tilbygg

.

Bobygg Jæren har bred erfaring innen tilbygg og samarbeider med dyktige arkitekter for å sammen nå ditt mål. Vi leverer en totalentreprise for nødvendige underleverandører med alt fra grunnarbeid til ferdig bygg. 

Vi legger stor vekt på å levere materialer etter norsk standard på kvalitet og ønsker så langt det lar seg gjøre å benytte norske produsenter/leverandører av disse. Dette for å sikre at materialene vi leverer er best mulig egnet til de klimatiske forholdene vi bygger i.

.